Forside Kommunen vår Kunngjøringer Mindre reguleringsendring for Fosseberget 2

Mindre reguleringsendring for Fosseberget 2

Kommunestyret vedtok i møte 13.juni 2024 Detaljregulering for Fosseberget 2.

Formålet med planarbeidet har vært å oppdatere planbestemmelsene til å være i samsvar med gjeldende lovverk og kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring, jfr. fvl §§28, 29. På grunn av ferieavvikling, settes klagefristen til 1.august 2024.

Dokumentene er oppdatert iht. vedtak.

PLANBESTEMMELSER (PDF I NY FANE)
PLANKART (PDF I NY FANE)