Forside Kommunen vår Kunngjøringer Ingulstad Sør

Ingulstad Sør

Kommunestyret vedtok i møte 15.juni 2023 Detaljregulering for Ingulstad Sør.
Målet med planen er å styrke lokalsenteret i Svinndal ved å legge til rette for flere beboere sentralt i området. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring, jfr fvl §§ 28,29. Klagefristen settes da til 17. juli 2023.

PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANBESTEMMELSER (PDF)
PLANKART (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING (PDF)