Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Post til og fra kommunen

Post til og fra kommunen

Våler kommunes postliste

Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet og skal blant annet sikre at den enkelte får innsyn i hva det offentlige foretar seg.

POSTLISTE VÅLER KOMMUNE (NY FANE)

Innsyn i postliste

Alle har rett til å se hva kommunen sender og mottar av post. Noe informasjon er gradert av hensyn til personvern eller av andre hensyn. For å kvalitetssikre at sensitive opplysninger ikke publiseres på nett er det en forsinkelse på 4 dager fra journalføring/ferdigstilling til kommunikasjonen publiseres for offentligheten.

Postlisten inneholder inngående og utgående brev samt notater med oppfølging for kommunen og Morsa (interkommunalt selskap). Registreringene blir liggende søkbar i 6 mnd. fra journalføringsdato. Ønsker du innsyn i dokumenter før denne tiden eller ikke finner det du leter etter ta kontakt med postmottak@valer.kommune.no

Dokumenter i personalsaker, klientsaker i helse- og omsorgssektoren og barnevernsektoren publiseres ikke i postlisten.

Elektronisk postkasse

Våler kommune benytter som hovedregel elektroniske forsendelser i sin kommunikasjon. Det innebærer at kommunen sender ut brev som mottaker mottar i Altinn. Som privatperson har du rett til å reservere deg mot å motta post til en elektronisk postkasse fra alle virksomheter i Norge. Dette kan du lese om på Difi.no

Reserver deg mot kommunikasjon på nett | Hjelpesider for fellesløsninger (NY FANE)

Har du aldri logget deg på en offentlig tjeneste på nett via ID-portalen er du i utgangspunktet allerede reservert og du mottar post i konvolutt.

Innsyn – Rettigheter og rutiner

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre dersom det ikke er bestemt noe annet i lov/forskrift.

Dine rettigheter kan du lese mer om på Datatilsynet.no

Dine rettigheter | Datatilsynet (NY FANE)

Den som har fått avslag på innsynskrav kan innen tre uker kreve nærmere begrunnelse eventuelt klage på avslaget til Statsforvalteren. Klagen skal sendes til Våler kommune, som behandler den og videresender klage til Statsforvalteren dersom vedtak om avslag opprettholdes.

VÅLER KOMMUNES RUTINER FOR PERSONVERN

Regelverk og retningslinjer

ARKIVLOVA (NY FANE)
FORVALTNINGSLOVEN (NY FANE)
FORVALTNINGSLOVFORSKRIFTEN (NY FANE)
EFORVALTNINGSFORSKRIFTEN (NY FANE)
OFFENTLEGLOVA (NY FANE)
OFFENTLEGLOVFORSKRIFTA (NY FANE)
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN (NY FANE)
Bilde av Vålers arkivhyller ved Interkommunalt arkiv Østfold

Bilde tatt av innlevert arkivmateriale fra Våler kommune til Arkiv Øst. Arkiv Øst er en arkivinstitusjon som forvalter og oppbevarer arkiv, fra bl.a. Våler kommune ( www.arkivo.no )