Forside Kommunen vår Næring Viken teknologiklynge

Viken teknologiklynge

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell omstillingsklynge med fokus på økt eksport gjennom utvikling av nye verdikjeder, produkter og digital produksjon.

Hovedmål
Klyngen skal bidra til å skape økt innovasjonsevne, konkurransekraft, omstilling og bærekraftig verdiskapning i bedriftene med mål om 10% økt omsetningsvekst, eller 7% bedre enn konkurrerende bedrifter utenfor klyngen basert på nye produkter og digitale produksjonsprosesser.

VIKEN TEKNOLOGIKLYNGE (NY FANE)