Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Folkehelse Inspirasjon og tiltak for å fremme helse og trivsel

Inspirasjon og tiltak for å fremme helse og trivsel

Her finnes forskjellige artikler og forslag til hva som kan bidra til å gi god folkehelse

Friluftsliv for seniorer

Norsk Friluftsliv har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en inspirasjonsbrosjyre om friluftsliv for seniorer.

Voksen dame i turklær og med ryggsekk i skogen

Voksen dame i turklær og med ryggsekk i skogen

Brosjyren legger vekt på lavterskel-aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet. Den inneholder alt fra tips til hvordan du kommer deg over dørstokken, til informasjon om aktivitetstilbud for seniorer og helsegevinster ved friluftsliv.

Les mer og få inspirasjon fra brosjyren:

NORSKFRILUFTSLIV.NO: FRILUFTSLIV FOR SENIORER. AKTIVITET OG TRIVSEL I NÆRMILJØET (NY FANE)

Turmat.no

Med Turmat fra hele verden ønsker vi å oppfordre til å gå på tur, vise et mangfold av turmat fra ulike kulturer og være sammen om nye turopplevelser.

Små, runde kaker i ett trefat

Små, runde kaker i et trefat

Alle land har sine mattradisjoner. Vi oppfordrer til å ta vare på egne verdier og tradisjoner, og å ta dem med ut i naturen hvor man kan dele gode mat- og turopplevelser med hverandre.

Alle har noe å lære bort, og i naturen ønsker vi et større mangfold.

Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv med hensikt å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur.

Les mer og bli inspirert:

NORSKFRILUFTSLIV.NO (NY FANE)
TURMAT.NO (NY FANE)
BROSJYRE: TURMAT FRA HELE VERDEN 2022 (PDF)

BASIS hjemmetrening

Balanse - sikkerhet - styrke

Voksne damer og menn som trener

Voksne damer og menn som trener


Når du blir eldre øker faren for å falle. Styrke- og balansetrening er derfor viktig – og det er viktig at du trener riktig.

Med dette kurset får du BASIS-kunnskap om hvorfor det er så viktig å trene, hvordan du kan trene på egenhånd, og du får forslag til øvelser du kan gjøre:

BASIS-FALLFOREBYGGING.NO: BASIS - HJEMMETRENING (NY FANE)

Trygghetsvandring

Veiskilt som indikerer skole

Viskilt som indikerer skolevei

Trygghetsvandring er et verktøy for å gjøre nærmiljøet tryggere og triveligere. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulig farer og risikoforhold og foreslår mulige løsninger.

Målet er å skape et nærmiljø som både oppleves trygt, og å forebygge skader og ulykker.

16. november 2021 ble det gjennomført Trygghetsvandring på Våk skole, Våler ungdomsskole og Svinndal skole. Vandringen ble gjennomført på ettermiddagen når det var mørkt ute.

Temaet for Trygghetsvandringen var utearealene til de nevnte skolene og lekearealene der barn/ungdommer oppholder seg.

Disse var med:

Våk skole:
Rektor Sine Rismark, FAU leder Pål Aaberg, politikontakt Kurt Nygård, Kommunalsjef Oppvekst og kultur Unn West, Kommunalsjef Miljø og teknikk Bent Melleby, SLT-koordinator Anne Grønsleth.

Våler ungdomsskole:
Rektor Jørgen Smørdal, FAU leder Ulf-Christian Dahle, avdelingsleder Kjell Tjernsbekk, politikontakt Kurt Nygård, Kommunalsjef Oppvekst og kultur Unn West, Kommunalsjef Miljø og teknikk Bent Melleby, SLT-koordinator Anne Grønsleth.

Svinndal skole:
SFO-leder Anne Merethe Karlsen, FAU Bjørn Grimsrud, politikontakt Kurt Nygård, Kommunalsjef Miljø og teknikk Bent Melleby, SLT-koordinator Anne Grønsleth.

SKAFOR.ORG: HVA ER TRYGGHETSVANDRING? (NY FANE)