Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Budsjett, økonomiplan og årsberetning

Budsjett, økonomiplan og årsberetning

Budsjett og økonomiplan - Våler kommune

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024, økonomiplan 2024-2027 ble vedtatt i kommunestyrets møte den 07.12.2023.

Budsjett og økonomiplan for 2024, og for tidligere år, finner du her:

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024-2027 (PDF)
KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 (PDF)
KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2022 OG ØKOMONIPLAN 2022-2025 (PDF)
KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 (PDF)
KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 (PDF)

Årsberetning - Våler kommune

Våler kommune redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser, statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater. Årsberetningen skal gi en beskrivelse av hva man har oppnådd, men viser også til utviklingsarbeid og nødvendige satsinger for året vi nå er inne i. Innhold og bakgrunnsmateriale som ligger til grunn for årsberetningen er under utvikling. Det jobbes for at rapporten skal gi økt nytteverdi for leseren.


ÅRSBERETNING FOR 2022 (PDF)
ÅRSBERETNING FOR 2021 (PDF)
ÅRSBERETNING FOR 2020 (PDF)
ÅRSBERETNING FOR 2019 (PDF)
ÅRSBERETNING FOR 2018 (PDF)