Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Borgerlig vielse

Borgerlig vielse

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Våler kommune.

Tid og sted

I utgangspunktet vil vigsler finne sted på Våler herredshus (kommunehuset) torsdag og fredag. Ønske om andre dager og steder kan fremmes. Vigsleren vurderer om dette kan gjennomføres med hensyn til ressurser og kapasitet.

Vigsler

I Våler kommune er det ordfører Reidar Kaabbel, varaordfører Kai Guttulsrød og kommunedirektør Ivar Nævra som har myndighet til å vigsle.

Kostnad:

LENKE TIL BETALINGSSATSER FOR VIGSLER (NY FANE))

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Vielsen

Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vielsen. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Selve vigselen foregår ved at en av våre representanter leser en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer kommunens representant dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vår representant vielsesprotokollen.
Hvis der ønsker å utveksle ringer, er det fint om dere gir beskjed om det før sermonien starter. Ringene settes på når vi har erklært dere som ektefolk.

Hele seremonien varer i ca 10 minutter

Vitner

Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer brudeparet har med seg. På henvendelse kan kommunen stille med vitner.

Lokalet

Lokalet vil kun bli enkelt pyntet med lys og blomst. Om dere ønsker noe utover dette, må dere selv stå for det.

Musikk

Dere må gjerne ha musikk, diktlesning eller annet kunstnerisk innslag under seremonien, men gi oss beskjed på forhånd. Andre slike innslag må dere betale og ordne selv.

Fotograf

Dette er deres dag, og dersom dere ønsker fotografering under og etter seremonien, står dere fritt til å ha med egen fotograf. Dette må dere betale selv.

Bekledning

Mange velger å pynte seg litt ekstra. Her er det imidlertid ingen fasit. Kle dere etter det som føles naturlig. Om dette er kjole og dress eller bare helt alminnelig tøy, spiller ingen rolle for oss. Husk at det er deres dag!

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. Hvis èn av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Vielse av likekjønnede

I 2009 ble ekteskapsloven kjønnsnøytral og dermed kan to personer av samme kjønn også inngå ekteskap. Tidligere inngåtte partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret; Folkeregister - Skatteetaten

Bestilling av borgerlig vielse

Du finner elektronisk søknadsskjema for bestilling av "Borgerlig vielse i Våler kommune" på nettsiden vår nedenfor:

LINK TIL SØKNADSSKJEMA

Se eventuelt mer informasjon om hva som skal utføres før du gifter deg, i lenken her:

SKATTEETATEN - VEIEN TIL EKTESKAPET (NY FANE))
Hjerte sky

Bilde av en sky formet som et hjerte