Forside Kommunen vår Årsberetning Våler kommune

Årsberetning Våler kommune

Årsberetning - Våler kommune

Våler kommune redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser, statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater. Årsberetningen skal gi en beskrivelse av hva man har oppnådd, men viser også til utviklingsarbeid og nødvendige satsinger for året vi nå er inne i. Innhold og bakgrunnsmateriale som ligger til grunn for årsberetningen er under utvikling. Det jobbes for at rapporten skal gi økt nytteverdi for leseren.


ÅRSBERETNING FOR 2021 (PDF)
ÅRSBERETNING FOR 2020 (PDF)
ÅRSBERETNING FOR 2019 (PDF)
ÅRSBERETNING FOR 2018 (PDF)