Forside Helse og velferd Vold og overgrep - Krisesenter - TryggEst Informasjon og veiledning fra politiet

Informasjon og veiledning fra politiet

Hvor lite skal du finne deg i? Er du eller noen du kjenner utsatt for vold, trusler eller tvang? Hva er vold i nære relasjoner? Utsetter du noen for vold? Hvor får man hjelp?

MER INFORMASJON PÅ HVORLITE.NO (NY FANE)