Forside Helse og velferd Vold og overgrep - Krisesenter - TryggEst Vern for eldre

Vern for eldre

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter.

Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

MER INFORMASJON PÅ VERN FOR ELDRE SIN HJEMMESIDE (NY FANE)
TELEFON NASJONAL KONTAKTTELEFO (800 30 196)
Tekst: Utrygghet har ingen aldersgrense - vern for eldre
JEG VIL MELDE MIN BEKYMRING OM VOLD/OVERGREP MOT ELDRE (PDF)