Forside Helse og velferd Vold og overgrep - Krisesenter - TryggEst Har du blitt utsatt for vold eller overgrep?

Har du blitt utsatt for vold eller overgrep?

Omfanget av vold og seksuelle overgrep er så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Det er viktig å vite at du ikke er alene - det finnes hjelp!

Vold og overgrep

Overgrep.no har gitt ut en ny og oppdatert veileder til fornærmede i straffesaker.

Denne inneholder informasjon vedrørende prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav for de som er eller har blitt utsatt for vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Veilederen innholder også oppdatert informasjon om ulike hjelpetilbud slik som krisesentre, overgrepsmottak, støttegrupper og hjelpetelefoner.

Veilederen er utarbeidet og kvalitetssikret av erfarne bistandsadvokater.

LES I VEILEDEREN FRA OVERGREP.NO (NY FANE)
MER INFORMASJON - OVERGREP.NO (NY FANE)