Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

En kreftkoordinator skal hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, samordne tilbud og tjenester i kommunen og bidra med gode rutiner og systemer for kreftomsorg.

Kreftkoordinator er tilstede:

 • Like uker: Mandag - onsdag - fredag
 • Ulike uker: Mandag - onsdag

Kontakt kreftkoordinator på telefon eller e-post:

TELEFON KREFTKOORDINATOR: 417 04 870
E-POST KREFTKOORDINATOR: HUONG.NGUYEN@VALER.KOMMUNE.NO
Hands gfe28ce2a2 1920

Hender som holdes

Pakkeforløp - hjem kreft

Alle nye kreftpasienter får tilbud om oppfølgingssamtaler med kartlegging av behov i hjemkommunen etter at de er ferdig behandlet ved sykehuset. Dette tilbudet heter «Pakkeforløp hjem kreft» og ble lansert av Helsedirektoratet i 2022.

Hva består dette pakkeforløpet av?

Pakkeforløpet består av tre samhandlingspunkter hvor du tilbys en samtale hvor dine behov kartlegges. Samtalene omhandler behov som går ut over selve kreftbehandlingen. Dersom du trenger oppfølging, vil informasjon om dette gis til de som skal følge deg opp. Det kan også være behov for dialog mellom helsetjenesten og andre tjenester, som for eksempel arbeids- og velferdstjenester fra NAV.

Du vil få tilbud om samtalene:

 • På sykehuset etter at du har fått en kreftdiagnose
 • I kommunen ca. 3-4 måneder etter at du fikk kreftdiagnosen
 • I kommunen ca. 12-18 måneder etter at du fikk kreftdiagnosen

Det skal tas hensyn til din situasjon, og om du ønsker og har mulighet til å gjennomføre en samtale. Du kan ha med deg pårørende eller en venn i samtalen dersom du ønsker det. Samtalene vil gjennomføres enten av en lege, sykepleier, sosionom, kreftkoordinator eller annet helsepersonell.

I Våler kommune er det kreftkoordinator som gjennomfører samtelene.

Aktuelle temaer i samtalene:

 • Familiesituasjon og nettverk
 • Jobb, skole, utdanning
 • Økonomi og boforhold
 • Hjelp og tilrettelegging i hjemmet
 • Rehabilitering
 • Fysisk aktivitet og fysisk funksjon
 • Ernæring, mat og måltider
 • Ivaretakelse av egen helse
 • Egne ressurser, læring og mestring
 • Fritid og sosiale aktiviteter
 • Psykisk helse
 • Seksuell helse
 • Munn- og tannhelse

Hva som tas opp i den enkelte samtale vil avhenge av din livssituasjon og det du ønsker å snakke om. Behovskartleggingen skal bidra til at de behovene du har kommer frem.

PASIENTBROSJYRE - PAKKEFORLØP HJEM FOR PASIENTER MED KREFT (PDF)