Forside Helse og velferd Psykisk helse- og rustjenesten Ungdomskontakt

Ungdomskontakt

Trenger du noen å snakke med?

Ungdomskontakten er her for alle ungdommer i Våler kommune fra 11-25 år.

Ungdomskontakten kan også snakke med foreldre/foresatte og samarbeide med skolen, skolelos eller andre aktuelle instanser.

Ungdomskontakten tar ungdommene og deres behov på alvor og kan møtes på flere ulike arenaer; f.eks. på kontoret, hjemme eller på skolen.

Ungdomskontakten kan kontaktes dersom det er behov for å få hjelp til psykososiale utfordringer og/eller rusproblematikk.

Ungdomskontakten kan hjelpe til å avklare hva ungdommen ønsker eller trenger av hjelp, samt til å vurdere hvor hjelpen skal gis.

Ungdom kan snakke med ungdomskontakten om alt.

Aktuelle temaer kan være:

  • Tanker og følelser
  • Psykisk helse (f.eks. mild/moderat angst, lett/moderat depresjon, søvnproblemer, oppfølging etter utredning hos BUP)
  • Krangler og konflikter hjemme, på skolen eller i vennegjengen
  • Mobbing
  • Triste/vanskelige hendelser i livet
  • Spørsmål om eller bruk av alkohol og rusmidler
  • Kulturforskjeller
  • Sex, seksualitet og kjønn
  • Overganger i livet. F.eks. overgang fra barneskole til ungdomsskole, fra ungdomsskole til videregående skole, eller fra videregående skole til arbeid.

Ungdomskontakten er et gratis tilbud.

Ungdomskontakten er både et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å søke/bli henvist og kan være et tilbud til de unge som får vedtak (søknad/henvisning) om psykisk helsehjelp i kommunen.

Ungdomskontakten har taushetsplikt. Det betyr at det du som ungdom velger å fortelle, kan ikke ungdomskontakten fortelle videre uten at det er greit for deg.

Ungdomskontakten trenger ikke samtykke fra foresatte for å snakke med deg, men oppfordrer deg til å fortelle til foreldrene dine at vi har kontakt. Men, ungdomskontakten har meldeplikt (f.eks. til barnevern og/eller politi). Det betyr at om du foreller noe som kan være til skade for deg selv eller mennesker rundt deg, så må ungdomskontakten gå videre med dette. Dette skjer ikke uten at ungdomskontakten informerer deg om det.

Kontaktinformasjon:

TELEFON UNGDOMSKONTAKT TANYA KARLSEN: 457 37 634
E-POST: UNGDOMSKONTAKTEN@VALER.KOMMUNE.NO