Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Psykisk helse- og rustjenesten Aktivitetsplan for psykisk helse og rus

Aktivitetsplan for psykisk helse og rus

Yoga ved psykisk helse i Våler

Yoga Pixabay vined mind

Bildet tatt av Vined Mind, Pixabay

Vi har tilbud om yoga x 1 time pr uke i vår tjeneste. Gruppen er veldig liten og er som regel på 1-3 personer, da det skal være trygt å komme og legge seg på yogamatten.

Fokus på timen er å få kontakt med pusten sin og kjenne hvor den er i kroppen og hvilken kontakt du selv har i kroppen din. Ved stress og angst er det veldig mange som puster overfladisk og bruker bare en liten del av sin lungekapasitet. Ved å bli kjent med sin egen pust kan man hjelpe seg selv med og roe ned pust og tanker, da vi ikke kan tenke fortere enn vi puster.

Sliter du med traumer er også pust og yoga et fantastisk verktøy til bruk for å roe ned tanker, ubehag og vanskelige følelser. Traumene sitter gjerne i kroppen og gjennom pust og øvelser kan yoga hjelpe oss med å regulere nervesystemet, slik at vi lettere kan være i de vanskelige følelsene.

Pusten er også den enkleste veien inn til øyeblikket og gir av den grunn en veldig tilstedeværelse i seg selv.

Ved siden av fokus på pusten har vi rolige øvelser som hjelper oss på det fysiske, emosjonelle og mentale plan. Av og til har vi også en kort meditasjon på noen få minutter.

Vi har noe utstyr selv til utlån, men man kan gjerne bruke eget utstyr om du har.

Timene holdes i den fløyen hvor psykisk helse holder til og varer ca. 60 minutter.

Du er varmt og hjertelig velkommen til å delta.

Namaste fra Tone

Friluftsgruppe for menn - i regi av psykisk helse og rustjenesten

Pannebrød

Turer i naturen kan være god medisin for både psykisk og fysiske plager. Det å bevege seg i naturen, bruke alle sanser, få frisk luft og naturlig lys virker stressreduserende, gir mestring, ro og positiv energi.

Psykisk helse- og rustjenesten startet i april 2022 opp en frilufts gruppe for menn.

Dette er et tilbud for brukere som har vedtak om tjenester fra psykisk helse- og rustjenesten.

Turer i naturen kan være god medisin for både psykiske og fysiske plager. Gruppen er tenkt som et av flere tiltak i forhold til selvmordsforebygging. Men er også en arena for at brukere kan utfordre seg på ulike områder. Naturen er en arena for rekreasjon og avkobling. Det å bevege seg i naturen, bruke alle sanser, få frisk luft og naturlig lys virker stressreduserende, gir mestring, ro og positiv energi.

Kaffe ved vannkanten

5% av Norges befolkning har selvmordstanker. Det er 260 000 mennesker hvert år. I 2020 var det 639 selvmord i Norge. 467 av de var menn, 172 av de kvinner. 36 av de var under 18 år. Det er 4000-6000 mennesker hvert år som forsøker å ta sitt eget liv, men som ikke lykkes. Det er viktig å jobbe aktivt med forebyggende arbeid i forhold til selvmord. Selvmord kan avverges. Derfor ønsker vi i psykisk helse- og rustjenesten å ha fokus på dette.

Vi er på dagsturer på torsdager og har gjennomført to overnattingsturer siden oppstart i april. Turene arrangeres i Våler og omegn og er en fin mulighet for brukere å bli kjent med flotte turmuligheter i nærområdet. På turene er vi sammen om å slå opp leir, lage mat sammen og har vi fine samtaler rundt bålet. For flere av brukerne er turene ett høydepunkt de ser fram til og som gir de glede, mestringsfølelse og mulighet til et sosialt fellesskap i gode omgivelser.

Solnedgang

Psykisk helse- og rustjenesten har selv noe turutstyr til utlån. Ellers henvises brukerne til utlånsentralen i Svinndal som har et godt utvalg av turutstyr til alle årstider og aktiviteter.