Forside Helse og velferd NAV Våler Grunnstønad - Hjelpestønad

Grunnstønad - Hjelpestønad

Grunnstønad

Du eller barnet ditt kan ha rett til grunnstønad hvis du eller barnet har nødvendige ekstrautgifter som andre ikke har. Ekstrautgifter er utgifter du eller barnet ditt har fått på grunn av den medisinske tilstanden. Med medisinsk tilstand mener vi en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

LES MER OM GRUNNSTØNAD PÅ NAV SIN HJEMMESIDE (NY FANE)

Hjelpestønad

Hvis du eller barnet ditt trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad. For å ha rett til hjelpestønad må du ha et behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, det vil si at du trenger hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger. Hjelpebehovet omfatter også stimulering, opplæring og trening.

LES MER OM HJELPESTØNAD PÅ NAV SIN HJEMMESIDE (NY FANE)

Forhøyet hjelpestønad

Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

TELEFON NAV KONTAKTSENTER: 55 55 33 33

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken