Forside Helse og velferd NAV Våler Servicegruppa

Servicegruppa

Servicegruppa er et tilbud til våre innbyggere som trenger arbeidstrening, mestring og utfordringer.

Servicegruppa er et samarbeidsprosjekt mellom dagaktivitetstilbudet, NAV og psykisk helse og rus.

Arbeidsoppgavene kan være:

  • Klippe gress og hekk, beskjære busker og trær.
  • Bortkjøring av hageavfall og annet søppel.
  • Maling og enklere vedlikehold.
  • Transportoppdrag etter avtale (frakt av gods og lignende).
  • Snørydding og salting.

Om du tror dette kan være noe for deg eller noen du kjenner, kan du ta kontakt med vakttelefonen til NAV Våler som vil sette deg i kontakt med leder for servicegruppa.

TELEFON NAV VÅLER VAKTTELEFON/SERVICEGRUPPA: 477 83 899