Forside Helse og velferd Kommunale boliger Bofelleskap og boveiledning

Bofelleskap og boveiledning

Bofellesskap består av to samlokaliserte boliger med døgnbemanning. Vi tilbyr tjenester til personer som er psykisk syke, rusavhengige og utviklingshemmede.

Virksomheten yter tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, primært i form av praktisk bistand og opplæring, samt helsetjenester.

Det ytes tjenester til de som bor i boligene, samt at det tilbys hjemmebesøk til innbyggere i hele kommunen.

Dersom du trenger hjelp fra virksomhet bofellesskap eller vil søke om bolig, ta kontakt med tildelingskontoret.

SØKNAD OM BOFELLESSKAP OG BOVEILEDNING