Forside Helse og velferd Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

  • Personer som trenger rehabilitering etter skade eller sykdom
  • Personer som trenger hjelp til dagligdagse gjøremål som dusj, matlaging osv, men som egentlig ønsker å klare seg selv
  • Personer som opplever gradvis funksjonsfall og som ønsker et «løft» for å klare seg selv i større grad
  • Personer med behov for hjelpemidler

I Våler gis hverdagsrehabilitering inntil 6 uker, og det gis oppfølging i form av trening på de aktivitetene som er viktig for deg. Oppfølgingen vil gjennomføres minimum tre ganger per uke av et team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrener.

Benytt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenesten for å søke på tjenesten:

SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PDF)

Kontaktinformasjon:

TELEFON FAGKOORDINATOR JULIE ERTNES: 940 09 052