Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Hjelpemidler

Hjelpemidler

I henhold til "Lov om folketrygd" har alle mennesker som har fått varig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte rett til tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler gis for å fremme funksjon og deltakelse til mennesker som har fått tapt eller nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemidler søkes via NAV hjelpemiddelsentral Øst-Viken.
Kommunens ergoterapitjeneste bistår deg i søknadsprosessen.

NAV.NO: HVORDAN SØKE HJELPEMIDLER (NY FANE)
NAV.NO: NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ØST-VIKEN (NY FANE)
LOVDATA.NO: LOV OM FOLKETRYGD (NY FANE)

Dersom installasjon av ett hjelpemiddel krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, vil det påløpe et gebyr for kommunens saksbehandling.
Se gebyrregulativet her:

SE GEBYRREULATIV BYGGESAK PR. 01.03.2023 (PDF)

Telefonnumre for reparasjon av hjelpemidler:

Akutt reparasjon hjelpemidler dagtid:

TELEFON 69 01 02 20

Akutt reparasjon hjelpemidler kveld og helg:

TELEFON 480 42 190

Har du behov for å låne et hjelpemiddel for en kort periode?

Våler kommune har et lager på Personalpartner hjelpemiddelservice hvor det er mulig å låne rullatorer, rullestoler m.m.

Har du problemer med å få hentet hjelpemiddelet selv, er Personalpartner behjelpelige med utkjøring.

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon:

TELEFON PERSONALPARTNER HJELPEMIDDELSERVICE: 483 29 592
E-POST: HJELPEMIDLER@PERSONALPARTNER.NO
PERSONALPARTNER.NO: PERSONALPARTNER HJELPEMIDDELSERVICE (NY FANE)

Besøksadresse:
Personalpartner
Carlbergveien 5
1526 Moss

Syn- og hørselshjelpemidler

Våler kommune har en kontaktperson for synshjelpemidler og en for hørselshjelpemidler. De kan bistå med søknad og montering av hjelpemidlene.

Kontaktperson hørselshjelpemidler:

TELEFON HØRSELSKONTAKT TINA T. GJEVIK GJERLØV: 474 82 216

Kontaktperson synshjelpemidler:

TELEFON SYNSKONTAKT HEGE HANSEN: 917 41 255