Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Hjelpemidler

Hjelpemidler

I henhold til "Lov om folketrygd" har alle mennesker som har fått varig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte rett til tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler gis for å fremme funksjon og deltakelse til mennesker som har fått tapt eller nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemidler søkes via NAV hjelpemiddelsentral Øst-Viken. Kommunens ergoterapitjeneste bistår deg i søknadsprosessen.

HVORDAN SØKE HJELPEMIDLER
NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ØST-VIKEN
LOV OM FOLKETRYGD
AKUTT REPARASJON HJELPEMIDLER DAGTID 690 10 220
AKUTT REPARASJON HJELPEMIDLER KVELD OG HELG 480 42 190

Har du behov for å låne et hjelpemiddel for en kort periode?

Våler kommune har et lager på Personalpartner hjelpemiddelservice hvor det er mulig å låne krykker, rullatorer, rullestoler m.m.

Har du problemer med å få hentet hjelpemiddelet selv, er Personalpartner behjelpelige med utkjøring.

Tjenesten er gratis.

KONTAKT PERSONALPARTNER 483 29 592
E-POST: HJELPEMIDLER@PERSONALPARTNER.NO
PERSONALPARTNER HJELPEMIDDELSERVICE

Personalpartner
Carlbergveien 5
1526 Moss

Syn- og hørselshjelpemidler

Våler kommune har en kontaktperson for synshjelpemidler og en for hørselshjelpemidler. De kan bistå med søknad og montering av hjelpemidlene.

Kontaktperson hørselshjelpemidler
Hørselskontakt Tina Therese Gjevik Gjerløv

MOBIL 474 82 216

Kontaktperson synshjelpemidler
Synskontakt Hege Hansen

MOBIL 917 41 255