Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Fysioterapi

Fysioterapi

I Våler kommune er det tre kommunalt ansatte fysioterapeuter og fem privatpraktiserende fysioterapeuter.

Rehabilitering etter covid-19

Har du hatt covid-19 og opplever vedvarende senkomplikasjoner etter smitten?
Ta kontakt med fysioterapeut Alex Hoel eller helsesekretær Nina Hagen-Johnsrød for en samtale og tverrfaglig vurdering av ditt rehabiliteringsbehov.

TELEFON HELSESEKRETÆR: 951 46 580
TELEFON FYSIOTERAPEUT: 477 92 627
Illustrasjon av mann som løper opp trapper

Fysioterapi

Innbyggere kan få tilbud om oppfølging fra fysioterapeut på kommunens sykehjem, i omsorgsboliger, på institutt eller i eget hjem hvis du ikke kan komme deg ut på institutt.

Hva kan du få hjelp til;

 • Å kartlegge din fysiske funksjon
 • Behandling og trening individuelt eller i gruppe
 • Å tilrettelegge sånn at du kan delta i ulike aktiviteter
 • Å forebygge fall
 • Opplæring og veiledning

Hvem kan henvende seg:

 • Du kan selv ta kontakt hvis du ikke kan komme deg til fysikalsk institutt
 • Pårørende
 • Sykehus
 • Fastlege
 • Annet samarbeidende helsepersonell på vegne av deg hvis du gir fullmakt til dette

Henvendelsen vil vurderes ut ifra tjenestens prioriteringsnøkkel. Noe ventetid må påregnes.

Digital oppfølging av fysioterapeut

Som innbygger eller pasient kan du få tilgang til treningsappen, Exor Live Go.

Med appen har du som innbygger eller pasient, tilgang til treningsprogram til enhver tid. Fysioterapeuten skreddersyr et treningsprogram tilpasset deg etter en gjennomført funksjonsvurdering. I treningsappen kan du registrere trening, se dine treningsprogram, se beskrivelse og video av øvelsene, dele aktiviteten med fysioterapeuten.

Appen kan lastes ned i Google Play eller brukes i nettleser.

Kontaktinformasjon:

TELEFON FYSIOTERAPEUT JULIE ERTNES: 940 09 052

Gruppetrening

En av tre eldre over 65 år faller hvert år. Fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som er det mest effektive for å forebygge fall blant hjemmeboende eldre.

De kommunale fysioterapeutene tilbyr ukentlig gruppetrening med fokus på styrke, balanse og gange.

Ved oppstart og avslutning av treningssemestret gjennomføres det en fysisk test av deg for å vurdere effekten av treningen.

Kontaktinformasjon:

TELEFON FYSIOTERAPEUT JULIE ERTNES: 940 09 052

Fysioterapi på helsestasjonen

Det er fysioterapeut tilgjengelig på helsestasjonen hver mandag. Her kan man få tilbud om undersøkelse av for eksempel motorisk utvikling, asymmetri/skjevhet og/eller fotproblematikk. I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme.

Fysioterapeuten er med på barselgrupper ved cirka tre/fire måneders alder og informerer om motorisk utvikling, og hvordan foreldre kan stimulere og aktivisere barnet for å fremme utviklingen.

Ved behov, gjennomfører fysioterapeuten kartlegginger og observasjoner av barnet i deres vante miljø; i hjemmet, i barnehagen og på skolen. Fysioterapeuten veileder foreldre og personal i barnehage- og skole ved behov i de tiltakene som fysioterapeuten har funnet hensiktsmessig.

Ved etterspørsel fra samarbeidende helsepersonell, kan det gjennomføres standardiserte tester for å vurdere motorisk kompetanse hos barnet.

Kontaktinformasjon
Våler helsestasjon:

TELEFON RESEPSJON: 69 28 91 75
E-POST: HELSESTASJONEN@VALER.KOMMUNE.NO

Privatpraktiserende fysioterapi

Våler kommune har ansatt fem privat praktiserende fysioterapeuter fordelt på to institutter.

Hva koster det?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. For 2024 er egenandelstaket på 3165,00 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

HELSENORGE.NO (NY FANE)

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut.

Dette gjelder;

 • Barn under 16 år
 • Personer med godkjent yrkesskade
 • Soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret

Folkestad fysikalske

Folkestad fysikalske har institutt i Vestlia 1, 1592 Våler

 • Fysioterapeut Lene C. Edvardsen
 • Fysioterapeut Inge Eian
 • Fysioterapeut Frode Saint-Sollieux

Kontaktinformasjon:

TELEFON FOLKESTAD FYSIKALSKE: 406 35 664
FACEBOOK: FOLKESTAD FYSIKALSKE (NY FANE)

Våler fysioterapi

Våler fysioterapi har institutt på helse og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler

 • Fysioterapeut Ruben Schandy

Kontaktinformasjon:

TELEFON VÅLER FYSIOTERAPI: 923 31 717
FACEBOOK: VÅLER FYSIOTERAPI (NY FANE)

Våler barnefysioterapi

Holder til i samme lokaler som Våler fysioterapi, helse og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler

 • Fysioterapeut med ansvar for behandling av barn og unge, Hans-Ove Vinje Sørensen

Kontaktinformasjon:

TELEFON FYSIOTERAPEUT HANS-OVE VINJE SØRENSEN: 977 71 976
FACEBOOK: VÅLER BARNEFYSIOTERAPI (NY FANE)