Forside Helse og velferd Frisklivssentralen Om oss

Om oss

Vi gir tilbud om hjelp til mestring av din egen helse gjennom individuell veiledning, kurs og grupper. Tilbudet innebærer råd og veiledning av psykisk og fysisk helse, søvn og ernæring.

Veilednings- og oppfølgingstilbudet ved Frisklivssentralen planlegges i samarbeid med deg under en helsesamtale, og tilpasses deg og dine mål.

Alle tilbudene gjennom Frisklivssentralen er gratis.

Frikslivssentralen kan tilby:

  • "Bra mat" kurs
  • "Sov godt" kurs
  • Individuell ernæringsplan og kostholdsrådgivning
  • Treningsgrupper ute og inne
  • Temadager for diagnoser
  • Aktiv på dagtid
  • Yoga
  • Kurs i Belastningsmestring - KiB
  • Mestring av fatigue-kurs
  • Hverdagsgledekurs


3 kvinner som jobber i Frisklivssentralen i Våler

Hvordan bli deltager?

Du kan få en frisklivsresept av legen din eller veileder på Nav. Resepten fylles ut av , også sendes den videre til frisklivssentralen i Våler kommune.

Du kan også fylle ut en resept selv her og sende den til oss.

FYLL UT FRISKLIVSRESEPTEN HER (NY FANE)
E-POST: FRISKLIVSSENTRALEN@VALER.KOMMUNE.NO

Frisklivsresept – hva gir den deg?

Frisklivsresepten gir deg mulighet til å kartlegge din egen helse og livsstil, samt delta på aktiviteter og kurs i regi av Frisklivssentralen i Våler kommune. Resepten varer i tre måneder, men du har mulighet for å søke om ny reseptperiode etter den første resepten løper ut.

Det stilles forskjellige krav til hvert enkelt tilbud, men generelt må du være i stand til å kunne komme deg dit tilbudet finner sted.

Frisklivssentralen samarbeider med frivillige, offentlige og private aktører og kan gi deg tips og råd om andre lokale tilbud som passer deg.

GA-GJENGEN.NO: GÅ-GJENGEN VÅLER I VIKEN (NY FANE)
STOLPEJAKTEN.NO (NY FANE)
VAALER-OF.FRIVILLIGSENTRAL.NO: FRIVILLIGSENTRALEN VÅLER/SVINNDAL (NY FANE)
DNTVANSJO.NO: DEN NORSKE TURISTFORENING, VANSJØ (NY FANE)
IDRETTSFORBUNDET.NO: AKTIV PÅ DAGTID (NY FANE)
VAALER-OF.FORENINGSPORTAL.NO: AKTIVITETSKALENDER