Forside Helse og velferd Flyktninger og integrering Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet er hjemlet i introduksjonsloven og skal styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Målsettingen er at flyktninger skal være i arbeid eller utdanning når programmet er ferdig.

Introduksjonsprogrammet starter opp innen tre måneder etter bosetting, såfremt det ikke fremkommer store helseutfordringer. Programmet består i hovedsak av opplæring i norsk, samfunnskunnskap og språkpraksis.

Norskopplæringen gis ved Våler voksenopplæring og er lokalisert ved Kirkebygden skole.

Introduksjonsprogrammet følges opp og koordineres fra NAV Våler

FAKTA OM INTRODUKSJONSPROGRAMMET

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken