Forside Helse og velferd Flyktninger og integrering Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet er hjemlet i integreringsloven og skal styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Målsettingen er at flyktninger skal være i arbeid eller utdanning når programmet er ferdig.

Introduksjonsprogrammet starter opp innen tre måneder etter bosetting, såfremt det ikke fremkommer store helseutfordringer. Programmet består i hovedsak av opplæring i norsk, samfunnskunnskap og språkpraksis.

Introduksjonsprogrammet følges opp og koordineres fra NAV Våler.

FAKTA OM INTRODUKSJONSPROGRAMMET (NY FANE)
NAV VÅLER - DITT LOKALKONTOR

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken