Forside Helse og velferd Flyktninger og integrering Bosetting

Bosetting

Flyktningtjenesten i Våler kommune er lagt til NAV Våler. Flyktningtjenesten arbeider med å bosette det antall flyktninger som til enhver tid er politisk vedtatt i Våler kommune og etter avtale med Staten.

Bosettingsarbeidet innebærer:

  • å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie
  • hjelp til innkjøp av det mest nødvendige av utstyr og møbler
  • tilrettelegging og oppfølging
  • veiledning og koordinering av tjenester

Flyktningtjenesten følger opp og fatter vedtak om introduksjonsprogram i henhold til integreringsloven.

NAV Våler bistår flyktningene i å komme ut i aktivitet eller jobb etter endt Introduksjonsprogram.

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken