Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist.

Helsestasjon for ungdom i Våler er et samarbeid og tilbud via Moss Ungdomshelsestasjon.

Det er bare å møte opp - ingen timebestilling. Tjenesten er gratis.

Les mer om ungdomshelsestasjonen:

MOSS KOMMUNE: UNGDOMSHELSESTASJONEN (NY FANE)

Kontakt Ungdomshelsestasjonen i Moss:

TELEFON UNGDOMSHELSESTASJONEN: 452 05 635

Fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse:

Vi som arbeider med habilitering ved Sykehuset Østfold HF, har i samarbeid med lokale krefter i kommunene utarbeidet en oversikt over tilrettelagte og organiserte fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse i Østfold.

Følg linken under:

SYKEHUSET ØSTFOLD: ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE I ØSTFOLD (NY FANE)