Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorg

Våler kommune har to jordmødre med tilsammen 120% stilling med kontorer på helsestasjonen.

Jordmor jobber for at du som gravid og partneren din skal oppleve svangerskapet som positivt, ta eget ansvar for å få god veiledning og informasjon, og forberede dere til fødsel og foreldrerollen.

Du som gravid kan selv velge hvor du vil foreta svangerskapskontrollene. Du kan gå hos jordmor, fastlegen, eller en kombinasjon.

Du velger selv om du ønsker å ta med noen på konsultasjonene. Jordmor ønsker å møte deg som gravid så tidlig som mulig i svangerskapet.
Den første svangerskapskonsultasjonen er det satt av en time til, deretter en halv time pr. gang dersom annet ikke er avtalt.

I tillegg samarbeider jordmor og helsestasjonen tett med foreldreforberedende kurs og hjemmebesøk etter fødselen.

For timeavtale hos jordmor ring:

TELEFON VÅLER HELSESTASJON, RESEPSJON: 69 28 91 75

Ved spørsmål eller ønske om å snakke med jordmor kan du ringe:

TELEFON JORDMOR KRISTIN ELLEVSETH: 474 76 439
TELEFON JORDMOR OG HELSESYKEPLEIER MAREN SKOGVOLL PALMQVIST: 457 31 943
Logo Sykehuset Østfold

Innleggelsestelefon for fødende og telefonvakt «jordmor» ved Kalnes sykehus:

TELEFON INNLEGGELSE ELLER JORDMOR KALNES SYKEHUS : 960 90 900

Klikk her for å få mer informasjon om føde-barsel avdelingen, Kalnes sykehus:

SYKEHUSET ØSTFOLD: INFORMASJON OM FØDE-BARSEL AVDELINGEN PÅ KALNES SYKEHUS (NY FANE)

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler