Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Informasjonsmateriell for gravide og foreldre

Informasjonsmateriell for gravide og foreldre

Nyttige web-sider og telefonnummere for gravide og foreldre

HELSENORGE.NO (NY FANE)
HELSEDIREKTORATET.NO (NY FANE)
MATPORTALEN.NO (NY FANE)
DINUTVEI.NO (NY FANE)
RUSTELEFONEN.NO (NY FANE)
SLUTTA.NO (NY FANE)
TRYGGMAMMAMEDISIN.NO (NY FANE)
FHI.NO - FOLKEHELSEINSTITUTTET (NY FANE)
FORELDREPAKKA - STINE SOFIES STIFTELSEN (NY FANE)
TELEFON GIFTINFORMASJONEN: 22 59 13 00
TELEFON POLITI: 02800
TELEFON AMBULANSE: 113

Hjemmebesøk

BROSJYRE: ORIENTERING OM INNSYNSRETT OG OVERFØRING AV HELSEKORT VED FLYTTING (PDF)
BROSJYRE: BARN UNDER 1 ÅR MÅ IKKE FÅ HONNING (PDF)
BROSJYRE: PASSIV RØYKING OG BARN (PDF)
BROSJYRE: OM ALKOHOLBRUK OG MOBILVETT (PDF)
BROSJYRE: NÅR FØLELSENE SVINGER I SVANGERSKAP OG BARSELTID (PDF)
HELSEDIREKTORATET: HVORDAN DU AMMER DITT BARN (NY FANE)
AMMEHJELPEN.NO (NY FANE)
LUB.NO (LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD): TRYGT SOVEMILJØ FOR SPEDBARNET (NY FANE)
LUB.NO (LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD): SAFE SLEEP FOR BABIES (NY FANE)
FHI.NO: INFORMASJON OM ROTAVIRUSVAKSINEN I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET (NY FANE)
TRYGGTRAFIKK.NO: SIKRING AV BARN I BIL (NY FANE)
HELSENORGE.NO: SIKKERHET FOR NYFØDTE OG SPEDBARN (NY FANE)
SKYILDEN.NO: UNNGÅ BRANNSKADER (NY FANE)
STINE SOFIE STIFTELSEN: SHAKEN BABY SYNDROM - HVA GJØR DU NÅR BARNET DITT GRÅTER? (VIDEO) (NY FANE)
LANDSFORENINGEN FOR HELSESYKEPLEIER: I TRYGGE HENDER (VIDEO) (NY FANE)

4 uker

6 uker

FHI.NO: VAKSINASJONSPROGRAMMET I BARNE- OG UNGDOMSALDEREN (NY FANE)
HELSEDIREKTORATET.NO: INFORMASJON OM VITAMIN D-DRÅPER (NY FANE)
FINANSFORBUNDET.NO: SMÅBARNFORELDRERS RETTIGHETER (NY FANE)

3 måneder

HELSEDIREKTORATET.NO: MAT OG MÅLTIDER FOR SPEDBARN (NY FANE)

4 måneder

TKMIDT.NO: GOD TANNHELSE FRA FØRSTE TANN (NY FANE)

5 måneder

BROSJYRE: HVA SKAPER MATGLEDE? (PDF)

6 måneder

HELSENORGE.NO: SIKKERHET FOR NYFØDTE OG SPEDBARN (NY FANE)
FHI.NO: GIFTINFORMASJONEN - HVIS ULYKKEN ER UTE (NY FANE)
TKMIDT.NO: GOD TANNHELSE FRA FØRSTE TANN (NY FANE)

1 år

OSLO.KOMMUNE.NO: BROSJYRE - MELK OG BARN (NY FANE)
OSLO.KOMMUNE.NO: BROSJYRE - MAT OG BARN (NY FANE)
MOLLERS.NO: TRAN (NY FANE)
OSLO.KOMMUNE.NO: BROSJYRE - SUNN MAT OG FRISKE TENNER (NY FANE)
BROSJYRE: ALKOHOLBRUK OG MOBILVETT (PDF)
HELSENORGE.NO: SIKKERHET FOR SMÅ BARN (1-6 ÅR) (NY FANE)

2 år

BROSJYRE: 2 ÅRINGEN - KROPP OG UTFORSKING (PDF)
HELSENORGE.NO: SIKKERHET FOR SMÅ BARN (1-6 ÅR) (NY FANE)

4 år

BROSJYRE: 4 ÅRINGEN - KROPP OG UTFORSKING (PDF)
HELSENORGE.NO: SIKKERHET FOR SMÅ BARN (1-6 ÅR) (NY FANE)

Skolestart

BROSJYRE: INFORMASJON OM SKOLEHELSETJENESTEN (PDF)
HELSENORGE.NO: SIKKERHET FOR SMÅ BARN (1-6 ÅR) (NY FANE)

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler