Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Informasjonsmateriell for gravide og foreldre

Informasjonsmateriell for gravide og foreldre

Nyttige web-sider og telefonnummere for gravide og foreldre

HELSENORGE.NO
HELSEDIREKTORATET.NO
MATPORTALEN.NO
DINUTVEI.NO
RUSTELEFONEN.NO
SLUTTA.NO
TRYGGMAMMAMEDISIN.NO
FOLKEHELSEINSTITUTTET
FORELDREPAKKA - STINE SOFIES STIFTELSEN
GIFTINFORMASJONEN 22 59 13 00
POLITI 02800
AMBULANSE 113

Hjemmebesøk

VELKOMMEN TIL VÅLER HELSESTASJON
ORIENTERING OM INNSYNSRETT OG OVERFØRING AV HELSEKORT VED FLYTTING
BARN UNDER 1 ÅR MÅ IKKE FÅ HONNING
PASSIV RØYKING OG BARN
OM ALKOHOLBRUK OG MOBILVETT
NÅR FØLELSENE SVINGER I SVANGERSKAP OG BARSELTID
HVORDAN DU AMMER DITT BARN
AMMEHJELPEN.NO
TRYGT SOVEMILJØ FOR SPEDBARNET
SAFE SLEEP FOR BABIES
INFORMASJON OM ROTAVIRUSVAKSINEN I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET
ANBEFALINGER FOR Å FOREBYGGE SKJEVT HODE OG FAVORITTSIDE
SIKRING AV BARN I BIL
BARNS MILJØ OG SIKKERHET 0-6 MÅNEDER
UNNGÅ BRANNSKADER
SHAKEN BABY SYNDROM - STINE SOFIE STIFTELSEN
I TRYGGE HENDER - VIDEO

4 uker

6 uker

VAKSINASJONSPROGRAMMET I BARNE- OG UNGDOMSALDEREN
INFORMASJON OM VITAMIN D-DRÅPER
SMÅBARNFORELDRERS RETTIGHETER

3 måneder

GODE RÅD OM BARN OG SØVN
MAT OG MÅLTIDER FOR SPEDBARN

4 måneder

GOD TANNHELSE FRA FØRSTE TANN

5 måneder

HVA SKAPER MATGLEDE?
NÅR BARNET SKADER SEG

6 måneder

BARNS MILJØ OG SIKKERHET 6 MÅNEDER - 2 ÅR
GIFTINFORMASJONEN: HVIS ULYKKEN ER UTE
GOD TANNHELSE FRA FØRSTE TANN

1 år

MELK OG BARN
MAT OG BARN
TRAN
SUNN MAT OG FRISKE TENNER
ALKOHOLBRUK OG MOBILVETT

2 år

2 ÅRINGEN - KROPP OG UTFORSKING
BARNS MILJØ OG SIKKERHET 2 - 4 ÅR

4 år

4 ÅRINGEN - KROPP OG UTFORSKING
BARNS MILJØ OG SIKKERHET 4 - 6 ÅR

Skolestart

INFORMASJON OM SKOLEHELSETJENESTEN
BARNS MILJØ OG SIKKERHET - SKOLESTART

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler