Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Barselgruppe

Barselgruppe

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til de to første møtene på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid.

Helsesykepleier kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

Svøpt spedbarn som gjesper

Fotograf: Tim Bish fra Unsplash

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler