Forside Helse og velferd Familie - barn og unge COS-p-kurs

COS-p-kurs

Våler helsestasjon og skolehelsetjeneste tilbyr foreldreveiledningskurset Circle of Security - COS. COS-kurset gir foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hvordan foreldre kan møte disse behovene

Målet med kurset er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og stå sterkere rustet til å møte utfordringer i livet.

COS-p - Circle of Security parenting - Trygghetssirkelen

Alle foresatte opplever at foreldrerollen kan være vanskelig noen ganger, enten du har en liten baby, en trassig treåring eller en tiåring på full fart inn i puberteten.

Foresatte vil det beste for barna sine. Vi ønsker oss trygge og glade barn, som har gode relasjoner til andre. Men, av og til kan det være utfordrende å være foreldre!

COS-p er et verktøy som hjelper deg å forstå hva barnet ditt trenger i ulike situasjoner, og hvordan foresatte kan ivareta det på en best mulig måte.

Alle mennesker opplever i ulik grad utfordringer i samspill med andre, ikke minst foreldre i forholdet til barna sine. Dette kurset handler ikke om å bli “perfekte foreldre”, men alle foreldre vil ha utbytte av å forstå mer av det som foregår i samspillet med barnet sitt. Dette kurset er laget for å hjelpe oss til å bli “gode nok”.

Hva er COS-p - Trygghetssirkelen?

Foreldreveiledningsprogrammet COS-p er utviklet av amerikanske psykologer/ forskere, og bygger på 50 års forskning på tilknytningen mellom foreldre og barn. Målet med dette foreldreveilednings-programmet er å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Dette vil styrke barnet. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte.

Hva lærer jeg?

COS-p/Trygghetssirkelen er et video- og refleksjonsbasert kurs som legger vekt på:

  • hvordan bli bedre til å observere og tolke barnets behov
  • hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
  • hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende
  • håndtere barnets sinne og de store følelsene bedre
  • forstå barnets atferd og hvordan hjelpe det videre


Generell informasjon

  • Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år.
  • Kurset går over 6 ettermiddager, 2 timer hver gang.
  • Det er en fordel hvis begge foreldre kan komme.
  • Dere bør ikke trenge tolk.
  • COS-p kurs er GRATIS
BROSJYRE: FORELDREVEILEDNINGSPROGRAMMET COS-P / TRYGGHETSSIRKELEN (PDF)


Første kursdag:
Mandag 23. oktober 2023 kl. 14.00 - 15.30.

Frist for påmelding:
Torsdag 19. oktober 2023.

Oversikt alle kursdager:

Ukedag: Dato: Tid:
Mandag 23. oktober 2023 14.00 - 15.30
Mandag 30. oktober 2023 14.00 - 15.30
Mandag 6. november 2023 14.00 - 15.30
Mandag 13. november 2023 14.00 - 15.30
Mandag 20. november 2023 14.00 - 15.30
Mandag 27. november 2023 14.00 - 15.30

Oppmøte: Våler helsestasjon / Åpen Barnehage, Bergskrenten 12, 1592 Våler.For påmelding følg denne linken:

PÅMELDING COS-KURS HØSTEN 2023 (NY FANE)

Eller dere kan ringe:

TELEFON VÅLER HELSESTASJON, RESEPSJON: 69 28 91 75

Eller:

EPOST: HELSESTASJONEN@VALER.KOMMUNE.NO

VELKOMMEN!