Forside Helse og velferd Demenskoordinator

Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom den som har demens, pårørende og hjelpeapparatet.

En demenskoordinator sine oppgaver er:

  • å være til støtte, gi råd og veiledning til den som har utfordringer i forhold til sviktende hukommelse eller har en demenssykdom.
  • å være til støtte, gi råd og veiledning til pårørende.
  • å tilrettelegge for at man kan bli boende hjemme så lenge som mulig.
  • å ha tett samarbeid med ergoterapeut, tjenestekontor, hjemmetjenesten, dagsenter, sykehjem, fastleger og sykehus.

Demenskoordinator i Våler kommune er tilstede på tirsdager

Kontaktinformasjon:

TELEFON DEMENSKOORDINATOR: 417 04 869
E-POST DEMENSKOORDINATOR: BRITT.BLOMQUIST@VALER.KOMMUNE.NO