Forside Helse og velferd Bostøtte, startlån og tilskudd Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskudd til etablering i egen bolig

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan søke om tilskudd til etablering. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.


LES MER OM TILSKUDD TIL ETABLERING PÅ HUSBANKEN.NO (NY FANE)
SØK OM TILSKUDD TIL ETABLERING HER (NY FANE)

Har du spørsmål vedrørende tlskudd, din søknad eller trenger du hjelp til å fylle ut søknad kan du kontakte saksbehandler ved NAV Våler

TELEFON NAV VÅLER VAKTTELEFON: 477 83 899

NAV Våler behandler søknader om tilskudd til etablering. Søknader behandles fortløpende.

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken