Forside Helse og velferd Bostøtte, startlån og tilskudd Startlån

Startlån

Startlån er for deg/dere som har langvarig boligfinansieringsproblemer og som ikke får lån i privat bank til kjøp av bolig. Søknad om startlån blir behandlet hos NAV Våler.

Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån i privat bank eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Startlån kan gi deg mulighet til å kjøpe en nøktern og rimelig bolig.

Du kan søke startlån hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av gjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du er eldre og bor i en uegnet bolig.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.
 • Du ønsker å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig i en distriktskommune.

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. I noen tilfeller kan kommunen gi tilskudd til etablering.

Startlånet er behovsprøvd.

Du må ha søkt om boliglån i privat bankforbindelse før du søker startlån. Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden.

Dronebilde over Augerød

Foto: Foto Etcetera

Vi legger vekt på at:

 • du har høy nok inntekt til å betjene avdrag og renter på et startlån.
 • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon.

Tilleggsretningslinjer for å få startlån i Våler kommune:

 • du bor eller arbeider i kommunen, eller har nær familie bosatt i kommunen.
HVA KAN DU FÅ STARTLÅN TIL? (NY FANE)
HVOR MYE KAN DU LÅNE? (NY FANE)
SLIK SØKER DU STARTLÅN (NY FANE)

Har du spørsmål vedrørende startlån, din søknad eller trenger du hjelp til å fylle ut søknad om startlån kan du kontakte saksbehandler ved NAV Våler

TELEFON NAV VÅLER VAKTTELEFON: 477 83 899

Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar på din søknad innen 3 uker.

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken