Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Familievernkontor

Familievernkontoret i Østfold

Avdeling Moss dekker Moss, Rygge, Råde og Våler

Hva er familievernkontoret?

Familievernkontoret er et lavterskeltilbud til par, familier og enkeltpersoner med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. De fleste søker familievernkontoret om hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i familien.

Voksen og barn som ser på hverandre

Familievernkontoret kan tilby:

  • Kurs og gruppeveiledning i familievernet
  • Hjelp til parforholdet og familien
  • Veiledning til foreldre
  • Mekling og foreldresamarbeid
MER INFORMASJON OM FAMILIEVERNKONTORET I ØSTFOLD PÅ BUFDIR.NO (NY FANE)

Kontakt

Familievernkontoret i Østfold
466 16 100
familievernkontoret.ostfold@bufetat.no