Forside Aktuelt Varsel om ytterligere utvidelse av planområdet for Rød 2

Varsel om ytterligere utvidelse av planområdet for Rød 2

Oppdatert: 07.12.20

Det varsles om utvidelse av planområdet for Rød 2 i Våler kommune. Planarbeidet skal legge til rette for etablering av eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker/blokker.

Varsel

Det varsles om ytterligere utvidelse av planområdet for Rød 2.

Utvidelsen denne gang omfatter at hele vegen Røedlia med sideareal inngår. Utvidelsen tas med for å kunne planlegge
eventuelle støyskjermingstiltak langsetter vegen, dersom dette blir ansett nødvendig i kommende støyvurdering i planarbeidet. I formålet endres innholdet til også å omfatte blokkbebyggelse.

RØD 2 VARSLINGSBREV
RØD 2 VARSLINGSKART BREV (PDF)

Kontaktopplysninger:

Eventuelle merknader til arbeidet sendes innen 13.01.2021 til:

Arkitekturverket AS, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss, eller via e-post.

E-POST TIL ARKITEKTURVERKET AS

For nærmere informasjon om planarbeidet kan Øyvind Løken kontaktes.

ØYVIND LØKEN MOB: 400 96 631
ØYVIND LØKEN E-POST