Forside Aktuelt Varsel om utvidelse (3) av planområdet Rød 2

Varsel om utvidelse (3) av planområdet Rød 2

Oppdatert: 30.04.21

Det varsles om ytterligere utvidelse av planområdet for Rød 2 i Våler kommune.

Planarbeidet skal legge til rette for etablering av eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker/blokker.

Utvidelsen

Utvidelsen denne gang gjøres for at det skal være plass til å regulere nødvendig ombygging av krysset Fv. 120 – Røedlia med tilhørende busslommer. Utvidelsen kommer på̊ bakgrunn av innspill og nye krav til plassering av busslommer i tilknytning til krysset.

UTVIDELSE 3 VARSLINGSKART (PDF)
VARSLINGSBREV UTVIDELSE 3

Eventuelle merknader sendes til:

E-POST: POST@AVERKET.NO

eller:
Arkitekturverket AS, Bernt Ankersgate 19, 1534 Moss,
innen 27. mai 2021.