Forside Aktuelt Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, detaljreguleringplan for Åkerveien 17

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, detaljreguleringplan for Åkerveien 17

Oppdatert: 20.10.22

Arkitekturverket AS varsler oppstart for detaljregulering for Åkerveien 17. Planen skal legge til rette for en naturlig fortetting av småhusbebyggelse på en stor boligtomt i et etablert boligområde. Formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel.. Se varslingsdokumentene under.

Eventuelle merknader til arbeidet sendes innen 18.11.2022 til:
post@averket.no, eller til Arkitekturverket AS, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss.

VARSLINGSBREV OPPSTART PLANARBEID ÅKERVEIEN 17
VEDLEGG 1, PLANGRENSE ÅKERVEIEN 17
VEDLEGG 2, PLANINITIATIV ÅKERVEIEN 17
VEDLEGG 3, REFERAT OPPSTARTSMØTE ÅKERVEIEN 17