Forside Aktuelt Våler næringspark

Våler næringspark

Oppdatert: 17.10.19

I møtet 26. september 2019 vedtok kommunestyret detaljregulering for Våler næringspark, felt 2.

Planen legger til rette for industri- og/eller lagerbebyggelse med eventuell underordnet kontorvirksomhet.

MELDING OM VEDTAK (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
REGULERINGSBESTEMMELSER (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
VÅLER NÆRINGSPARK PLANKART (PDF)