Forside Aktuelt Våler kommune søker nytt medlem til råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Våler kommune søker nytt medlem til råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Oppdatert: 16.05.24

I kommunestyrets møte den 02.05.24, sak 36/24, ble det vedtatt at Råd for personer med nedsatt funksjonsevne skal suppleres med et medlem til totalt 5 medlemmer.

Medlemmene i rådet regnes som folkevalgte og vil sitte i perioden som gjelder fram til neste kommunestyre- og fylkestingsvalg, det vil si fram til høsten 2027.

Både organisasjoner og enkeltpersoner kan nominere kandidater.

Forslag til nytt medlem til råd for personer med nedsatt funksjonsevne kan sendes på:
e-post til: postmottak@valer.kommune.no
post til: Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler.

Nominasjonen bør inneholde:

  • Navn og kontaktinformasjon for personen/organisasjonen som nominerer
  • Navn og kontaktinformasjon på personen som foreslås
  • Gi gjerne en begrunnelse for nominasjonen.
  • Merk innsendingen med "nytt medlem råd for personer med nedsatt funksjonsevne"

Frist for å sende inn forslag på kandidater er: 10.08.2024


FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR ELDRE, PERSONER MED FUNSKJONSNEDSETTELSE OG UNGDOM
VEILEDER FOR RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Rådet består pr i dag av 4 medlemmer og varamedlemmer, de finner du her:

MEDLEMMER I RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE