Forside Aktuelt Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Oppdatert: 10.03.22

Våler kommune inviterer relevante, frivillige organisasjoner til å bidra med høringssvar innen 01.04.2022.

Målet med handlingsplanen mot vold og overgrep i nære relasjoner i kommunene i Mosseregionen (kommunene Moss, Våler og Råde) er forebygging og reduksjon av omfanget av vold.

HØRINGSUTKAST "HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2022 - 2025"

Arbeid mot vold og overgrep vil bidra til bedre livskvalitet og bedre helse for dem som blir hjulpet ut av en tilværelse med vold, og tiltakene vil bidra til å forebygge at mennesker blir voldsutsatt.

Planen omhandler strategi for forebygging og tiltak for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Eksempler på tiltak er opplysningsarbeid i form av undervisning i skoler og andre steder, og tiltak kommunene disponerer for bistand til voldsutsatte.

Tiltakene omfatter hele aldersspennet fra ung til gammel.

For å få en bred medvirkning ønsker kommunene å invitere frivillige organisasjoner som anses som relevante til å bidra med høringssvar.

Samarbeidskommunene Våler og Råde inviteres til felles prosess med å behandle innkomne høringssvar i etterkant av fristen 1.april.

Høringssvar sendes på e-post til:

POST@MOSS.KOMMUNE.NO

Merk e-posten med «Høringssvar for plan vold i nære relasjoner.

Svarfrist er 1.april 2022