Forside Aktuelt Vaksinasjon mot mpox (apekopper)

Vaksinasjon mot mpox (apekopper)

Oppdatert: 24.05.23

FHI utvider tilbudet om forebyggende vaksinasjon mot mpox (apekopper) til å gjelde prioriteringsgruppe 2 og 3. Fredrikstad kommune tilbyr vaksinasjon mot mpox (apekopper) til innbyggere i hele Østfold som tilhører prioriteringsgruppe 2 og 3.

Prioriterte grupper med økt risiko for smitte blir prioritert for vaksine:

  • Kommunene skal nå tilby vaksinasjon mot mpox (apekopper) til prioriteringsgruppe 2 og 3.
  • Prioriteringsgruppe 1 får tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over grupper som er aktuelle for primær preventiv vaksine, PPV, mot mpox (apekopper):

Inndeling av prioriteringsgrupper som anbefales tilbud om PPV mot mpox-virus (apekoppevirus):

Prioriteringsgruppe 1
Personer i denne gruppen får tilbud om vaksine i spesialisthelsetjenesten:

  • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som er hivpositive ELLER står på hiv-PrEP
  • Menn eller transpersoner som selger sex til menn

Prioriteringsgruppe 2
Personer i denne gruppen får tilbud om vaksine i kommunehelsetjenesten:

  • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex), OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 24 måneder

Prioriteringsgruppe 3
Personer i denne gruppen får tilbud om vaksine i kommunehelsetjenesten:

  • Menn som har sex med menn og transpersoner med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)
  • Helsepersonell som er særlig utsatt for smitte gjennom sitt arbeid, som for eksempel personell på teststasjoner eller som jobber direkte med pasienter med mpox (apekopper) innlagt på sykehus
  • Laboratoriepersonell som arbeider med levende mpox-virus (apekoppervirus) (nøytralisasjonstest, cellekultur etc)

Hvordan bestille tid til vaksine mot mpox (apekopper):

Dersom du er i prioriteringsgruppe 2 eller 3 og ønsker vaksine kan du bestille time digitalt via Helseboka på Fredrikstad kommunes hjemmeside eller på vaksinetelefonen i åpningstiden.

FREDRIKSTAD KOMMUNE: TIMEBESTILLING VIA HELSEBOKA (NY FANE)
FREDRIKSTAD KOMMUNE: INFORMASJON VEDRØRENDE TIMEBESTILLING FOR VAKSINASJON (NY FANE)
TELEFON FREDRIKSTAD VAKSINASJONS- OG SMITTEVERNKONTOR 69 30 63 74

Betaling:

Vaksinen er gratis, men det påløper en egenandel for konsultasjon på 250 kroner for første dose og 150 kroner for andre dose.

Oppmøtested for vaksinering mot mpox-virus (apekoppevirus):

Fredrikstad vaksinasjons- og smittevernkontor
Storgata 32
1607 Fredrikstad

FHI - INFORMASJON OM MPOX-VAKSINE (APEKOPPEVAKSINE) (NY FANE)