Forside Aktuelt Våk har blitt helsefremmende skole

Våk har blitt helsefremmende skole

Oppdatert: 30.05.19

Tirsdag 28. mai var det klart, Våk skole ble godkjent som helsefremmende skole.

Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Helsefremmende skoler jobber med grunnleggende forutsetninger for læring, som at eleven må være uthvilt, mett og i god nok fysisk form for å kunne nyttegjøre seg skoledagens små og store gleder og utfordringer.

-Dette er noe vi har fokus på hver eneste dag, det er derfor en glede at vi nå endelig har fått tittelen helsefremmende skole, sier rektor Sine Rismark.


9 A8 C16 E3 5968 4 Bd0 A745 07343 D95 E194

På bildet ser du Røre ambassadøren, «danse» - lærer» Mariana Langgaard, første-trinns lærer June Berg, elevrådslærer Brynjar Høidebraaten, driftstekniker Fredrik Saxegaard, renholder Anne Stine Eriksen og rektor Sine Rismark.

Bilde er et eksempel på at alle funksjoner er like viktige for å fremme en helsefremmende skole, sier rektor Sine Rismark.