Forside Aktuelt Utvidelse av Planområdet for Folkestadveien

VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE FOR FOLKESTADVEIEN

Oppdatert: 02.09.21

I tråd med kommuneplanens målsettinger om å skape et levende og attraktivt bysentrum i Våler, ønsker forslagsstiller å legge til rette for et bærekraftig og realistisk bolig -og næringsutviklingsprosjekt.

Planforslaget

Planforslaget skal legge til rette for boligbebyggelse i form av rekkehus og firemannsboliger med tilhørende infrastruktur. I tillegg vil planen gi grunnlag for blandet bebyggelse i 2-4 etasjer med forretninger og tjenesteyting samt boliger med tilhørende parkeringsareal og et felles tun som et nytt nærsenter for lokalsamfunnet.

Se Detaljreguleringsplan for Folkestadveien:

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOLKESTADVEIEN (PDF)

Innspill til planarbeidet

Frist for innspill er 30.september.
Innspill til planarbeidet sendes:

LINK arkitektur v/ arealplanlegger Ellen Flatøy

E-POST: EIF@LINKARKITEKTUR.NO

Eller per brev:

LINK arkitektur
PB 383, sentrum
N-0102 Oslo (mrk Ellen Flatøy).