Forside Aktuelt Utlysning av tilskuddsmidler fra Konfliktrådet

Utlysning av tilskuddsmidler fra Konfliktrådet

Oppdatert: 25.10.22

Det er nå åpnet for å søke på konfliktrådets tre tilskuddsordninger for 2023.

TILSKUDD TIL Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE VOLD I NÆRE RELASJONER
  • Frivillig virksomhet og krisesentre i kommunalregi kan søke om tilskudd til forebygging av vold i nære relasjoner.
TILSKUDD TIL FOREBYGGING AV KRIMINALITET
  • Frivillige organisasjoner (søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert) kan søke om tilskudd til Kriminalitetsforebyggende tiltak
TILSKUDD TIL FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME
  • Kommuner kan søke om tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Felles for dem alle er at den årlige søknadsfristen er 1. desember og rapporteringsfristen er 1. april.

Les mer om Konfliktrådet og tilskuddsordningene:

KONFLIKTRÅDET.NO - TILSKUDDSORDNINGER

Ved spørsmål ta kontakt med Folkehelse- og SLT-koordinator Anne Grønsleth:

MOBIL 906 68 644
E-POST: ANNE.GRONSLETH@VALER.KOMMUNE.NO