Forside Aktuelt Utbyggingsavtale Folkestadtorget

Utbyggingsavtale Folkestadtorget

Oppdatert: 25.11.21

Formannskapet vedtok i møte 17. mars å legge forslag til utbyggingsavtale for Folkestadtorget ut til offentlig ettersyn.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 17 – 4, legges utbyggingsavtale for Folkestadtorget ut til offentlig ettersyn i minimum 30 dager.»

BESTEMMELSER (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
PLANKART (PDF)
KARTUTSNITT LEKEPLASS (PDF)
KARTUTSNITT GS (PDF)
FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE (PDF)
SAMLER SAKSFRAMSTILLING (PDF)

Utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen omfatter anleggsbidrag for opparbeiding av lekeplass utenfor planområdet. Denne lekeplassen blir opparbeidet som erstatningsareal, slik omtalt i arbeidet med reguleringsplanen.

Avtalen omfatter også anleggsbidrag for gang- og sykkelvei utenfor planområdet og videre utbedring av eksisterende veier som eventuelt blir skadet under byggeprosessen. Avtalen inneholder også et punkt om oppstart av byggeprosjektet.

Høringsuttalelser sendes innen 7.mai 2021 til:

EPOST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO