Forside Aktuelt Ukrainske flyktninger

Ukrainske flyktninger

Oppdatert: 06.04.22

Våler med hjertevarme for Ukrainske flyktninger

Vil du hjelpe flyktninger fra Ukraina?

I midten av mars sendte Våler kommune ut et skjema hvor innbyggere kunne registrere hvordan de kunne bidra med å hjelpe ukrainske flyktninger. Over 70 personer har meldt ifra at de ønsker å bidra med bolig, frivillig arbeid og med utstyr til personer i alle aldre. Flere har meldt ifra at de har ledige boliger og mange ønsker å åpne hjemmene sine ved å tilby rom i egen bolig. Våler kommune sine innbyggere sitter på enormt med kompetanse, erfaring og ikke minst vilje til å bidra med hjelp til ukrainske flyktninger.

VIL DU HJELPE FLYKTNINGER FRA UKRAINA?
HVORDAN KAN DU HJELPE?

Våler kommune jobber sammen

NAV Våler og teknisk avdeling i kommunen kartlegger boligene og vurderer egnethet opp mot flyktningenes behov. Både NAV, helse og utdanning jobber tett for å lage til gode løp for de som kommer flyktende til Våler kommune. Sammen med frivilligheten skal vi legge til rette for at flyktninger føler seg velkommen og godt ivaretatt.

Izet

Izet Rexhepi er kontaktperson for Ukrainske flyktninger som kommer til Våler.

IZET REXHEPI MOB: 404 27 837
E-POST: IZET.REXHEPI@NAV.NO
Pari

Pari Rasul Mohammad har god erfaring fra saksbehandling og oppfølging av flyktninger.

Erfaring og trygghet

NAV Våler har tatt på seg et koordinerende ansvar og har medarbeidere med god kompetanse på mottaksarbeid. Izet Rexhepi har et godt nettverk i vålersamfunnet og med bakgrunn fra mange års arbeid i mottak så vil han være flykningenes kontaktperson. Han behersker russisk språk, noe som kan være en styrke inn i dette arbeidet. Vi er også heldige som har Pari Rasul Mohammad på plass som har jobbet med saksbehandling og oppfølging av introduksjonsdeltakere i Fredrikstad kommune. Sammen med resten av kommunen er er vi klare til å hjelpe de som bosetter seg i vår kommune.