Forside Aktuelt Tilsynsarbeid - Avløpsanlegg regulert i Kap. 13 i Forurensningsforskriften

Avd. for VA er i gang med tilsynsarbeid på avløpsanlegg (Kap. 13 i Forurensningsforskriften)

Oppdatert: 22.08.21

Det finnes tilsammen 6 avløpsanlegg i Våler kommune med deres utslipp regulert i Kap. 13 i Forurensningsforskriften - Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser. 5 av 6 avløpsanlegg er private og det finnes et kommunalt avløpsanlegg - Svinndal renseanlegg (650 personekvivalent kapasitet) som er eid og driftet av Våler kommune.

Avdeling for Vann og avløp kommer til å kontrollere og gjennomføre tilsyn på alle avløpsanlegg i Kap. 13 ila. høsten 2021. Det har vært en interessant og gunstig prosess å starte en dialog med anleggseiere slik at man på sikt veksler kunnskap og erfaringer blant driftspersonell både fra kommunen, innbyggerne og de private samvirkeforetakene som eier og drifter avløpsanleggene.

Hittil har avd. for VA vært på befaring på alle avløpsanlegg slik at de kunne bli kjent med driftsansvarlig person og rensetrinn på avløpsanleggene. Avløpsanleggene blir kontrollert på utslippskrav i Kap. 13, vilkår i siste utslippstillatelse, driftsrutiner og deres foreløpig kapasitet/belastning. Kapasiteten av avløpsanleggene utrykkes som antall personekvivalent (PE) som betyr spesifikk belastning eller forbruk pr. person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde pr. døgn, målt som biologisk oksygen forbruk (kjent også som BOF), fosfor eller nitrogen. Personekvivalent benyttes i VA-teknikk for omregning av beslastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til tilsvarende befolkningsmengde .

Alle avløpsanleggene har rensetrinn som er satt opp på forskjellig vis, og driftspersonellet deres opplever ulike utfordringer knyttet bl.a. til befolkningsvekst og klimaendring. Dialogen med kommunen som forurensningsmyndighet har vært vesentlig i den sammenheng for å kunne forebygge forurensing i vassdragene og satse på videre samarbeid.

Avløpsanleggene som er regulert i Kap. 13 i Forurensingsloven i Våler kommune er;

Trinn Svinndal RA EA 11 03 19

Svinndal renseanlegg (kommunalt 650 PE)

IMG 0202

Bjørnerødvannet renseanlegg - 220 PE

Bjørnerødvannet renseanlegg har også naturbaserte rensetrinn (sivbedd-filter og etterpoleringsanlegg). Det er noe som gjør av avløpsanlegget ivaretar vassdraget Bjørnerødvann og ikke har slamtransport. Det er et godt miljø- og klimatiltak i Våler kommune.

LES MER OM BJØRNERØDVANNET RENSEANLEGG HER
IMG 0219 1

Kasper renseanlegg - 210 PE

IMG 0239

Sønsterød renseanlegg - 75 PE

IMG 0262

Gyldermyra renseanlegg - 60 PE

K2 21033266 11

Grepperød renseanlegg - 50 PE

Kontaktperson

Emilio Alvarenga

Avdelingsleder for Vann og avløp

69 28 91 00 Emilio.Alvarenga@valer.kommune.no