Forside Aktuelt Tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Oppdatert: 25.05.22

Lotteri-og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge tilrette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Søknadsfrist 13.juni

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. juni, klokken 13.00.

Hvem kan søke tilskudd?

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Hvilke tiltak kan det søkes på?

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

- Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lav inntekt.

- Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.

- Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.

- Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opptil 26år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

REGELVERKET FOR ORDNINGEN PÅ LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET SINE NETTSIDER