Forside Aktuelt Tilskuddsordning for inkluderende frivillige møteplasser

Tilskuddsordning for inkluderende frivillige møteplasser

Oppdatert: 26.01.22

Støtten til inkluderende frivillige møteplasser videreføres.

Tilskuddsordningen for inkluderende frivillige møteplasser ble for første gang lansert i 2021 og skal bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, der alle innbyggere føler seg inkludert, og som utjevner sosiale forskjeller. Tilskuddsordningen er for alle innbyggere i Viken, men er særlig myntet på utsatte grupper, og barn og unge.

Søknadsfrist: 1.mars for 2022

Utstnittfotballspiller

Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til å:

  • Skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering.
  • Forebygge mobbing, diskriminering, rasisme og utenforskap.
  • Sette søkelys på holdninger og verdier når det gjelder særlige utsatte grupper.
  • Bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet.
LES MER OM TILSKUDDSORDNINGEN
LES OM HVORDAN DU KAN SØKE