Forside Aktuelt Tilskuddsmidler til virksomheter i Våler kommune

Tilskuddsmidler til virksomheter i Våler kommune

Oppdatert: 24.04.21

Nye tilskuddsmidler til virksomheter i Våler kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak.

Kommuneskjold Lite

Søknadsfrist 4.mai.2021

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. I tilskuddsbrev datert 15.04.21 har Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) fordelt 750 mill kr av ordningen. Våler kommune har i denne siste tildelingen mottatt 250.000 kroner.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Detaljerte krav og kriterier fremgår av søknadsskjemaet.

SØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist: tirsdag 4. mai 2021 kl 16.00.


Tildeling og utbetaling foretas i uke 18/19.

Det legges til grunn at utbetalingene foretas som «bagatellmessig støtte» (se tilskuddsbrevet fra KMD).

TILSKUDDSBREV FRA KMD (PDF)

Kontaktperson: Anne Grete Øyehaug

E-POST: ANNE.GRETE.OYEHAUG@VALER.KOMMUNE.NO