Forside Aktuelt Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Oppdatert: 21.09.23

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatfulle ytringer.

Målgruppe: Personer som blir utsatt for - eller utsetter andre for - rasisme,
diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Det åpnes også for søknader fra kommuner/fylkeskommuner og tros- og livssynssamfunn.

People 3108155 640

Målet er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet,religion og livssyn. 

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog, samt bidra til kunnskap og bevissthet i majoritetsbefolkningen om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. 

Eksempler på relevante tiltak som har fått tilskudd på ordningen tidligere:

Dialogmøter, informasjons- og formidlingsarbeid, videoer, podkaster, nettsider,nettverksarbeid, workshops, utstillinger, veiviserordninger, ombudsordninger og ulike former for kartlegging.

Aktører med nyskapende ideer og/eller prosjekter som omhandler ulike diskrimineringsgrunnlag oppfordres spesielt til å søke.

Mer informasjon ordningen og utlysningsteksten finner dere her:

TILSKUDDSORDNINGES NETTSIDE (NY FANE)