Forside Aktuelt Tilskudd til kulturarenaer i Østfold

Tilskudd til kulturarenaer i Østfold

Oppdatert: 17.10.22

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold eller drift. Denne ordningen gjelder kun søkere fra tidligere Østfold fylke.

Søknadsfrist 15.februar 2023

Før du søker må du ta kontakt med din kommune for å sjekke om du kan søke tilskudd til din kulturarena via denne ordningen.

Hvem kan søke tilskudd?

  • Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:
  • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige organisasjoner
  • Institusjoner
  • Aksjeselskap/allmennaksjeselskap

Overgangsordninger

De gamle retningslinjene for spillemidler til kulturarenaer i Østfold fylkeskommune gjelder nå, og det er sannsynlig at de vil gjelde en tid etter at Nye Østfold fylkeskommune opprettes 1. januar 2024.

SE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARENAER I ØSTFOLD

Slik søker du

KULTURDEPARTEMENTETS ELEKTRONISKE SØKNADSKJEMA